Portál Státní geologické služby je mimo provoz

Uživatelům Portálu SGS nabízíme ekvivalenty zde původně umístěných resp. odkazovaných aplikací a odkazů:

Státní geologickou službu (SGS) na území České republiky vykonává Česká geologická služba (ČGS) na základě pověření MŽP podle § 17 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění.

Do roku 2012 byly výkonem SGS pověřeny dvě organizace, Česká geologická služba a Česká geologická služba – Geofond. V roce 2005 byl z prostředků Odboru geologie MŽP ČR financován pilotní projekt „Portál Státní geologické služby“ (Tomas R. et al., 2006), který měl započít integraci informačních zdrojů a služeb poskytovaných těmito dvěma organizacemi (viz ukázka jeho vzhledu). Po sloučení těchto organizací je řada odkazů obsažena na Portálu ČGS a provoz Portálu SGS byl v roce 2014 pozastaven.

Na Portále Státní geologické služby byly provozovány také v rámci tohoto projektu nově vytvořené aplikace, např. GeoArchiv, GeoMapy, GeoReporty, které již nejsou funkční.